Xuepeng Liu
Kennesaw State University

Xuepeng Liu

Department of Economics & Finance

470-578-6605

Expertise: Chinese Economy, Trade & Development
Xinxin Yang
Zhuo (Adam) Chen